POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem

Instytut DMT - Polski Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem prowadzi 4-lenie szkolenie o charakterze podyplomowym, które kształci psychoterapeutów tańcem i ruchem. Ukończenie szkolenia daje możliwość ubiegania się o certyfikat w Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Program szkolenia został opracowany pod kierunkiem Penelopy Best, ówczesnej dziekan wydziału DMT Uniwersytetu Surrey w Londynie, na bazie wieloletnich doświadczeń brytyjskich. Uwzględnia on także założenia projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczący specjalizacji w psychoterapii oraz wskazania Rady Psychoterapii.

Szkolenie składa się z regularnie odbywających się trzydniowych zjazdów weekendowych.
Pierwszy rok szkolenia poświęcony jest podstawom psychoterapii, drugi zagadnieniom terapii w pracy z dziećmi, trzeci - pracy z dorosłymi. Na czwartym roku szkolenia studenci uczą się pracy indywidualnej z wybranymi populacjami pacjentów. Ostatni rok szkolenia przygotowuje także do opracowania szkoleniowego opisu przypadku oraz zdania egzaminu końcowego.

W trakcie czterech lat nauki studenci nabywają wiedzy z przedmiotów ogólnych z zakresu psychoterapii, takich jak:

 • psychologia rozwojowa,
 • psychopatologia dzieci i dorosłych,
 • umiejętności interpersonalne
 • podstawowe kierunki psychoterapii,
 • teoria procesu grupowego,
 • diagnostyka psychoterapeutyczna,
 • zagadnienia etyczne w pracy terapeutycznej,
 • podstawy funkcjonowania służby zdrowia,

oraz z przedmiotów związanych z DMT:

 • anatomia doświadczalna,
 • historia DMT,
 • analiza i obserwacja ruchu,
 • Ruch Autentyczny,
 • teoria i praktyka DMT,
 • prowadzenie grupy pod superwizją.

Przedmioty te są prowadzone pod kątem ich zastosowania w psychoterapii tańcem i ruchem. Program szkolenia opiera się na metodach uczenia się poprzez własne doświadczenie i zakłada aktywne zaangażowanie studenta. Szkolenie jest zgodne z wymogami szkoleń brytyjskich, które mają charakter akademicki, w związku z czym obejmuje różnorodne formy egzaminów z wykładanych przedmiotów oraz prace pisemne, które są podstawą zaliczenia poszczególnych przedmiotów i semestrów.

Na przestrzeni 4 lat szkolenia każdy ze studentów odbywa także:

 • praktykę kliniczną - począwszy od drugiego roku szkolenia polega ona na prowadzenia psychoterapii tańcem i ruchem indywidualnie lub w małej grupie (najpierw dla dzieci, potem dla dorosłych),
 • superwizję indywidualną swojej pracy klinicznej (minimum 40 godzin),
 • terapię własną w czasie trwania szkolenia (minimum 100 godzin),
 • 360-godzin stażu w placówkach zajmujących się psychoterapią - staż umożliwia bezpośredni kontakt z różnymi grupami pacjentów oraz poznanie zasad pracy zespołów terapeutycznych.

Program został afiliowany przez Brytyjskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem - ADMP UK.

Szkolenie jest akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Poruszenia