POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Misja i cele

Stowarzyszenie powstało z trzech powodów. Po pierwsze powstało z wielkiej pasji, jaką jest dla nas Psychoterapia Tańcem i Ruchem. Po drugie z potrzeby ustanowienia profesjonalnego środowiska dla osób, które zawodowo się nią zajmują. Powstało też z troski o pacjentów i klientów, którym chcemy dać gwarancję, że wybierając terapię z psychoterapeutą należącym do naszego Stowarzyszenia, otrzymają pomoc na najwyższym poziomie.

Naszym nadrzędnym celem było opracowanie, a następnie utrzymanie standardów dla nowej w Polsce specjalizacji – Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Standardy te tworzymy współpracując zarówno z polskimi jak i międzynarodowymi środowiskami terapeutycznymi, m. in. jako członkowie European Association Dance Movement Therapy. Jako przedstawiciele polskiego środowiska bierzemy udział w opracowywaniu jednolitego systemu certyfikacji terapeutów i superwizorów Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Stawiamy przed sobą zadanie dbania o profesjonalizm psychoterapeutów tańcem i ruchem, wspierania i monitorowania ich zawodowego rozwoju oraz pomagania im w budowaniu zawodowej ścieżki.

Chcemy rozwijać idee Psychoterapii Tańcem i Ruchem wymieniając się doświadczeniami z innymi profesjonalistami, prowadząc projekty badawcze i publikując wyniki naszych prac.

Pragniemy także popularyzować DMP w Polsce, by docierać do wszystkich, którzy właśnie tę metodę mogliby wybrać jako odpowiednią dla siebie drogę psychoterapii czy osobistego rozwoju.

 
Stowarzyszenie Psychoterapia Tańcem i Ruchem - misja i cele
Poruszenia