POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Członkowie wspierający

Członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem może zostać osoba będąca w trakcie akredytowanego przez Stowarzyszenie szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem.

Szkoleniem, które spełniło wymogi akredytacji jest szkolenie prowadzone przez Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. W marcu 2008 r. Instytut jako jedyne zagraniczne szkolenie uzyskał afiliację Brytyjskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem i Ruchem- ADMT UK.

Osoby, które nie są w trakcie akredytowanego szkolenia, ale są w trakcie innego szkolenia w zakresie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, np. za granicą, mogą ubiegać się o członkostwo w ramach tzw. drogi alternatywnej. Proces przyjmowania członka w ramach drogi alternatywnej ma charakter indywidualny i może obejmować spotkania z Zarządem Stowarzyszenia i udział w prowadzonych przez Stowarzyszenie superwizjach koleżeńskich.

Poruszenia