POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Zostań członkiem stowarzyszenia

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA:

1. Pobierz Deklarację Członkowską (zakładka Dokumenty), wypełnij ją i zapisz w pliku word.

2. Prześlij ją w formie załącznika na adres mailowy Zarządu (zakładka Kontakt) wraz z kopią dyplomu/zaświadczenia ukończenia szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem.

3. Oryginał z podpisem przekaż drogą pocztową na adres Stowarzyszenia (zakładka Kontakt) lub osobiście do Zarządu.

Poruszenia