POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM

Kryteria nadawania certyfikatów superwizorów psychoterapii tańcem i ruchem

1. O przyznanie Certyfikatu Superwizora może wnioskować członek zwyczajny PSPTiR, który posiada Certyfikat Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem przyznany przez PSPTiR (w wyjątkowych przypadkach Komisja Certyfikująca może przychylić się do jednoczesnego rozpatrywania wniosków o przyznanie certyfikatu psychoterapeuty i superwizora).

2. Psychoterapeuta Tańcem i Ruchem wnioskujący o przyznanie certyfikatu Superwizora powinien spełnić następujące kryteria:

  • Odbycie dodatkowo ponad wymogi do certyfikatu psychoterapeuty tańcem i ruchem: min. 100 godzin cotygodniowej psychoterapii własnej na przestrzeni min. 2 lat.; 500 godz. pracy z klientem (w tym min. 250 godzin terapii indywidualnej ); 100 godz. superwizji
  • Doświadczenie min. 100 godz. pracy z klientami/grupami w psychiatrii.
  • Opublikowanie artykułu z dziedziny praktyki lub teorii Psychoterapii Tańcem i Ruchem w fachowym piśmie naukowym lub innej publikacji naukowej, która przyczyni się do rozwoju Psychoterapii Tańcem i Ruchem jako dziedziny nauki.
  • Rekomendacje dwóch certyfikowanych superwizorów, w tym przynajmniej jednego superwizora Psychoterapii Tańcem i Ruchem, z których przynajmniej jeden przez min. rok indywidualnie superwizował pracę terapeutyczną wnioskującego.

3. O certyfikat Superwizora można ubiegać się nie wcześniej niż 4 lata po uzyskaniu dyplomu zakończenia szkolenia.

4. W uzasadnionych przypadkach, np posiadania przez wnioskującego innych uprawnień zdobytych poza granicami kraju, Komisja Certyfikująca może przyznać Certyfikat Superwizora w drodze indywidualnej.

Jeśli powyższy tekst nie odpowiedział na wszystkie Twoje pytania, napisz proszę na skrzynkę Komisji Certyfikującej.

Poruszenia